Energooszczędność

Budowa domu to czas, w którym najtańszym kosztem można wprowadzić do inwestycji rozwiązania, pozwalające na znaczą redukcję kosztów jego eksploatacji w przyszłości. Mając to na uwadze wyposażamy standardowo budynki w odpowiednie izolacje termiczne przegród budowlanych oraz ciepłochronne okna i drzwi. Każdy budynek otrzymuje:

  • izolację ścian zewnętrznych styropianem grubości 15cm
  • izolację stropu poddasza wełną mineralną grubości 30cm
  • izolację podłóg parteru styropianem o grubości 15cm
  • okna termoizolacyjne z szybami zespolonymi min.1W/m2K
  • drzwi wejściowe izolowane wełną mineralną
  • drzwi garażowe izolowane styropianem

Powyższe rozwiązania zapewniają niskie straty ciepła budynku i jego wysoką klasę energooszczędności potwierdzaną certyfikatem energetycznym.

Należy pamiętać, że izolacja budynku to nie wszystko. Musimy przecież dostarczyć do niego i ogrzać powietrze dla wentylacji (przewietrzania) jak również podgrzać ciepłą wodę w kotłowni. Na rynku jest mnóstwo ofert elementów, urządzeń czy systemów, służących oszczędzaniu energii. Przy ich stosowaniu należy jednak zachować rozwagę i pamiętać o tym, że oszczędzanie  łączy się z reguły z podwyższonym kosztem inwestycyjnym, wynikającym z zastosowania określonych rozwiązań technicznych. Czasem z obliczeń wynika, że koszt zastosowanych urządzeń zwrócimy sobie np w czasie kilkunastu lat w obniżonych rachunkach za energię ale po tym czasie nastąpi techniczne zużycie urządzenia i konieczność jego wymiany na nowe bądź koszty okresowej obsługi technicznej "zjedzą" spodziewane oszczędności! Każdy nasz klient otrzymuje na życzenie kalkulację kosztów - ofertę doposażenia budynku w wybrane urządzenia energooszczędne wraz ze spodziewanym okresem ich amortyzacji tak by mógł podjąć najlepszą dla siebie decyzję co do ich zastosowania. Najważniejszy jest tu zysk i komfort naszego klienta.

Prosimy zapoznać się z ofertą działań dodatkowych, mającą na celu obniżenie kosztów eksploatacji.